Květen   2024
PoÚtStČtSoNe
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Pro oprávněné


OPRÁVNĚNÝ (věřitel):


Pro podání exekučního návrhu je třeba mít řádný pravomocný a vykonatelnýexekuční titul - tedy rozhodnutí soudu (platební rozkaz, rozsudek, usnesení o schválení smíru, atd.), rozhodčí nález, exekutorský či notářský zápis obsahující doložku se svolením k přímé vykonatelnosti, relevantní rozhodnutí orgánů státní správy, atd. Nabytí právní moci a vykonatelnosti je nutné si nechat na exekuční titul vyznačit příslušným soudem, v opačném případě můžete být vyzváni k odstranění vad návrhu, k pověření soudního exekutora nemusí dojít.

Dále je nutné sepsat exekuční návrh, kdy v návrhu je nutné specifikovat exekuční titul, na základě kterého má být exekuce nařízena, konkretizovat vymáhanou pohledávku, označit účastníky řízení (věřitel jako oprávněný a dlužník jako povinný), označit soudního exekutora, kterého má exekuční soud pověřit k vymožení pohledávky, a další potřebné náležitosti. Exekuční návrh se podává exekučnímu soudu prostřednictvím soudního exekutora.

Exekuční návrh (ve 3 provedeních) spolu s originálem či úředně ověřenou kopií exekučního titulu přineste v úředních hodinách do sídla našeho úřadu, kde si některý z pověřených pracovníků od Vás dokumenty převezme. Dokumenty s platností originálu je možné také zaslat datovou schránkou. Podáním návrhu k soudnímu exekutorovi je započato exekuční řízení.

Tyto jsou po zaevidování soudním exekutorem a jejich zpracování do elektronické podoby zaslány spolu s žádostí o pověření exekuce příslušnému exekučnímu soudu. Po obdržení pověření k provedení exekuce jste Vy jako oprávněná strana obeznámen se zahájením samotné exekuce.

Každému věřiteli však nejprve doporučujeme zjistit si v centrální evidenci exekucí (CEE) aktuální počet exekucí, které jsou na povinného vedeny. Toto lze např. na pobočkách České pošty na základě základních údajů o povinném. Nutno podotknout, že v CEE jsou pouze exekuce již pravomocné, tedy i v případě nulového výsledku již může být proti povinnému nějaké exekuční řízení zahájeno. Pokud je na povinného vedeno již velké množství exekucí či jsou exekuce vedeny již několik let, lze předpokládat ztížení vymahatelnosti pohledávky. V takovém případě můžete být vyzván k úhradě zálohy nákladů, pokud tyto bude úkon soudního exekutora vyžadovat.

V případě jakýchkoli dotazů se na nás můžete obrátit na jakémkoli z telefonních čísel, uvedených v sekci „kontakt“.