Září   2023
PoÚtStČtSoNe
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 

Pro povinné

 

POVINNÝ (dlužník):

 

Pokud jste řádně a včas nesplnili povinnost, danou Vám vůči oprávněnému exekučním titulem (doručuje Vám jej příslušný soud), může být ze strany oprávněného podán exekuční návrh na vymožení pohledávky soudním exekutorem. Podáním návrhu k rukám soudního exekutorova započne exekuční řízení. Krom povinnosti úhrady pohledávky tak pro Vás jako povinného nastává povinnost úhrady nákladů exekuce.

Po pověření soudního exekutora k provedení exekuce automaticky započíná lustrace majetku povinného a jeho zajištění exekučními příkazy pro případ, že ze strany povinného nedojde k dobrovolnému splnění vymáhané povinnosti. Povinný zároveň obdrží vyrozumění o zahájení exekuce spolu s příslušnými dokumenty a výzvou k úhradě (dobrovolnému vyklizení nemovitosti atd.), a to ve lhůtě 30 dnů od doručení zásilky.

Pokud není vymáhaná povinnost v dané lhůtě splněna dobrovolně a v plném rozsahu, přistupuje soudní exekutor k nucenému výkonu (stažení blokovaných/zajištěných finančních prostředků z účtu či od zaměstnavatele, mobiliární výjezd vykonavatele za účelem odebrání movitých věcí, atd.).

Teprve okamžikem marného uplynutí 30-ti denní lhůty od doručení výzvy ke splnění vymáhané povinnosti je soudní exekutor oprávněn vyzvat třetí strany k výplatě zajištěných (blokovaných) prostředků – skutečnost, že jsou prostředky bankou či zaměstnavatele již zajištěny na základě exekučního příkazu tak nelze považovat za úhradu ve lhůtě pro dobrovolné splnění. Okamžikem úhrady je až připsání finančních prostředků na účet soudního exekutora.

Po zahájení exekučního řízení je doporučeno hradit výhradně prostřednictvím soudního exekutora. Případné úhrady přímo k rukám oprávněného vedou ke zbytečnému prodlužování exekuce o čas, nutný k ověřování úhrad, popř. dalším komplikacím. Náklady exekuce navíc úhradou přímo k rukám oprávněného nezanikají a povinný je i tak vázán k jejich úhradě. Exekuce není ukončena, dokud nejsou plně uhrazeny též náklady exekuce.

Pokud jste v současné době v situaci, která Vám nedovoluje úhradu pohledávky v plné výši, lze domluvit splátkový kalendář za předpokladu, že výše splátek a celková doba úhrady budou úměrné výši pohledávky. V případě zjištění postižitelného majetku, bude tento i před domluvený splátkový kalendář postižen, jelikož smyslem exekučního řízení je nucený a rychlý výkon rozhodnutí, dále z důvodu zajištění co nejvýhodnějšího pořadí pro případ existence či vzniku jiného exekučního řízení. Řádnými splátkami v předepsané výši však předejdete nárůstu nákladů za další úkony (např. mobiliární exekuce). Za účelem domluvy splátkového kalendáře nás telefonicky kontaktujte.

Soudní exekutor postupuje v exekuci rychle a účelně, aby co nejrychleji vymohl finanční prostředky pro oprávněného. Dle § 58 odst. 2 exekučního řádu nepostačuje-li jeden ze způsobů provedení exekuce k uspokojení oprávněného, lze exekuci v jednom exekučním řízení provést více způsoby, popřípadě i všemi zákonem stanovenými způsoby, přičemž k provedení exekuce lze přistoupit všemi způsoby i současně.

 

Platební údaje:

Bankovní spojení:   Raiffeisenbank   3994315001/5500     -   spisy 01/09 - 3177/18

Bankovní spojení:   Raiffeisenbank   100200755/5500       -   spisy od 3178/18 dále

VS vždy odpovídá spisové značce exekuce za 135EX bez lomítka – spis  135EX 9876/05 = VS: 987605

 

Pokud byla Vaše exekuce dříve vedena u EÚ Karlovy Vary, soudního exekutora Mgr. Lukáše Křivánka, MBA, hraďte na toto číslo účtu - tento účet je pouze pro spisy převzaté z EÚ Karlovy Vary !!!

Bankovní spojení:   UniCredit Bank   1311827042/2700   

 

Pokud se nezdržujete na adrese trvalého pobytu, doporučujeme zřídit si přeposílání pošty do místa skutečného pobytu. Dokumenty jsou soudním exekutorem dosílány dle zákona a z důvodu hospodárnosti nebudou zasílány opakovaně. Kopii dokumentů, které již byly povinnému řádně doručovány, lze doslat pouze na základě odůvodněné žádosti a to datovou schránkou (DS účastníka řízení) či formou mailu s certifikační autoritou, kdy tak bude možné ověřit, že mail patří účastníku řízení. Elektronický podpis a certifikát lze k mailové adrese zřídit na pobočce České pošty.

Povinný může dále v případě potřeby nahlédnout do exekučního spisu, a to v úředních hodinách v sídle exekučního úřadu. V případě zájmu o nahlédnutí do spisu prosíme z technických důvodů o telefonickou domluvu termínu nahlédnutí nejméně den předem, spis musí být za tímto účelem převeden z elektronické do písemné podoby.